Resources


Finland

Finland

Reilun kaupan kaupungin kriteerit

1. Kaupunki käyttää Reilun kaupan tuotteita. Kunta tai kaupunki siirtyy valtuuston päätöksellä käyttämään Reilun kaupan periaatteiden mukaisesti tuotettua kahvia ja teetä kaupungintalolla ja kaikissa kaupungin omissa tilaisuuksissa. Kaupunki käyttää säännöllisesti myös jotakin muuta Reilun kaupan tuotetta kahvin ja teen lisäksi.

2. Kaupungissa toimii kannatustyöryhmä, joka valvoo kriteerien noudattamista ja raportoi niistä Reilu kauppa ry:lle. Työryhmässä tulee olla vähintään yksi kaupungin ja yksi seurakunnan edustaja.

3. Reilun kaupan tuotteita on valikoimissa. Vaadittujen kahviloiden, ravintoloiden ja hotellien määrä riippuu kaupungin asukasluvusta.

4. Reilun kaupan tuotteet ovat käytössä seurakunnissa, työpaikoilla ja yhdistyksissä. Reilun kaupan tuotteita käyttävät seurakunnat edustavat vähintään puolta kaikkien seurakuntien jäsenmäärästä. Vaadittujen työpaikkojen ja yhdistysten määrä riippuu kaupungin asukasluvusta.

5. Kaupunki viestii ja osallistuu. Kaupunki järjestää tilan infopisteelle, jossa kaupunkilaisille on jaossa tietoa Reilun kaupan järjestelmästä. Myös kaupungin verkkosivuilla on tietoa arvonimestä. Lisäksi kaupunki osallistuu kerran vuodessa Reilun kaupan kampanjaan.

Keskeinen kriteeri Reilun kaupan kaupunki -arvonimen saamiseksi on pitkäjänteinen kestävien hankintojen lisääminen ja toiminnan kehittäminen.

Download the Action Guide