Resources


Poland

Poland

The Guidelines for the Polish Fair Trade Towns Campaign are available here (Polish version).

The Goals: Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu — Kryteria

Miastem Przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu jest każda jednostka terytorialna (miasto, wieś, gmina), w której mieszkańcy, przedsiębiorstwa (zwłaszcza zajmujące się handlem i gastronomią), organizacje społeczne, instytucje edukacyjne i wyznaniowe, media oraz samorząd lokalny promują ideę Fair Trade i uwzględniają produkty Sprawiedliwego Handlu w swoich codziennych wyborach konsumenckich. Przyczyniają się tym samym do poprawy sytuacji drobnych producentów, rolników i pracowników najemnych w krajach rozwijających się. Gmina, dzielnica, miasto, powiat itp. zyskują tytuł Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, przyznawany na okres dwóch lat, po spełnieniu kryteriów określonych przez krajowe organizacje koordynujące kampanię.

KRYTERIUM IMiasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu
Utworzenie lokalnej grupy koordynującej realizację kampanii Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

KRYTERIUM II
Przyjęcie przez samorząd uchwały wspierającej Sprawiedliwy Handel i wzywającej do zakupu produktów Sprawiedliwego Handlu na potrzeby lokalnych imprez i spotkań

KRYTERIUM III
Udokumentowanie dostępności co najmniej dwóch rodzajów produktów Sprawiedliwego Handlu w lokalnych sklepach oraz punktach gastronomicznych. Minimalna liczba punktów handlowych i gastronomicznych oferujących produkty Sprawiedliwego Handlu wyznaczana jest na podstawie liczby mieszkańców danej miejscowości.

 Liczba mieszkańców  Liczba punktów handlowych  Liczba punktów gastronomicznych:
 poniżej 10 000  1 sklep na każde 2 500 osób  1 punkt na każde 5 000
 od 10 000 do 200 000  1 sklep na każde 5 000 osób  1 punkt na każde 10 000 osób
 powyżej 200 000  1 sklep na każde 10 000 osób  1 punkt na każde 20 000 osób

 

KRYTERIUM IV
Używanie produktów Sprawiedliwego Handlu w lokalnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach społecznych.

KRYTERIUM V
Pozyskanie poparcia mediów dla kampanii Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

KRYTERIUM VI (DODATKOWE)
Uzyskanie przez co najmniej 2 szkoły (podstawowe, średnie) lub uczelnie tytułu Szkoła/Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.

KRYTERIUM VII (DODATKOWE)
Uzyskanie przez co najmniej jedną parafię lub wspólnotę religijną tytułu Wspólnota Religijna Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.