Resources


Sweden

Sweden

För en Fairtrade City-ansökan krävs att följande 5 kriterier är uppfyllda.

1.          Kommunens ansvar som offentlig förvaltning

Kommunens offentliga konsumtion av rättvist handlade produkter.
Redogör för den offentliga sektorns konsumtion av rättvist handlade produkter som både följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner. Verifiera kommunens val av produkter som följer dessa krav med antal produkter samt kvantitet i värde eller procent.
 • Kommun-, stads- eller rådhusets offentliga konsumtion av rättvist handlade produkter.
Redogör för kommun-, stads- eller rådhusets konsumtion av etiskt märkta produkter som följer principerna för rättvis handel samt ILO:s kärnkonventioner. Ange vilka produkter som konsumeras, exempelvis kaffe, te, bananer och socker. 
 • Kommunens mål- och handlingsplan för ökad offentlig konsumtion av rättvist handlade produkter.
Redogör för kommunens målsättning och handlingsplan som beskriver hur man inom kommunen som organisation fram till nästa förnyelseansökan ska öka sin konsumtion av etiskt märkta produkter som både följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.
 • Kommunen utser representanter till den gemensamma styrgruppen.
Minst en tjänsteman utses samt en till tre politiskt tillsatta representanter. En av dessa utses som styrgruppens kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige.  
 

2.          Styrgrupp för Fairtrade City 

 • Styrgruppens sammansättning ska ha en så bred samhällelig mångfald som möjligt från
 • Samtliga styrgruppsmedlemmars namn och mailadresser ska bifogas. Markera tydligt styrgruppens ordförande, styrgruppens kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige samt kontaktperson för lokalt ambassadörsnätverk. Om någon av dessa tre ledamöter byts ut ska information löpande skickas till Fairtrade.
 

3.          Utbud av Fairtrade-märkta produkter

 • Redogör för det antal butiker i kommunen som säljer Fairtrade-märkta produkter. Butikens namn och kontaktpersons mailadress ska bifogas.
  • Redogör för utbudet bland hotell, restauranger, caféer, servisstationer samt föreningar i kommunen som regelbundet säljer Fairtrade-märkta produkter. Namn och kontaktpersons mailadress ska bifogas.
  • Ett samarbete ska ha etablerats med minst en lokal handlare samt minst ett hotell, restaurang, café, servicestation eller förening så att exempel på samarbete mellan dessa och den lokala styrgruppen kan beskrivas till nästa redovisning.
  •  
  • 4.          Fairtrade på jobbet

  • Antal arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker registreras från och med 2016 på Fairtrades hemsida direkt av respektive arbetsplats i projektet Fairtrade på jobbet.
   1. 5.           Lokalt informationsarbete

   Styrgruppens ansvarar för att det samordnas och arrangeras minst 4 informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel per år samt redovisa dessa. Minst en av aktiviteterna ska anordnas för kommunens medborgare. Styrgruppen redogör också för på vilket sätt ni visar och kommunicerar att kommunen är Fairtrade City-diplomerad.